fbInstagram

ОДЛУКЕ УПРАВНОГ ОДБОРА ВСС

VSS logo

Управни одбор ВСС, на 12.седници УО ВСС, одржаној 12.септембра 2023.године донео следеће одлуке:

  • Одлука о суспензији члана савеза

Члан 1.

Суспендује се Аероклуб ”Београд” из Београда, Краља Петра 36, на период од 6 месеци од дана доношења одлуке, односно до престанка разлога суспензије.

Члан 2.

Пресудом Апелационог суда у Београду број Gž 2996/23 од 07.јуна 2023.године Аероклуб „Београд“ је обавезан да Ваздухопловном савезу Србије исплати износ од 102.000,00 динара на име трошкова поступка, у року од 15 дана од дана пријема пресуде, под претњом принудног извршења.

Одредбом чл. 30 Статута Ваздухопловног савеза Србије прописано је да је искључење из Савеза могуће ако члан својим активностима штети угледу Савеза и поступа супротно интересима Савеза и одлукама органа Савеза.

Одредбом чл. 31 Статута Ваздухопловног савеза Србије прописано је да одлуку о искључењу доноси Управни одбор Савеза и писмено је саопштава члану Савеза.

Одредбом чл. 32 Статута Ваздухопловног савеза Србије прописано је да у случају да постоји неки од услова за искључење из члана 32 Статута, Управни одбор Савеза може донети одлуку о привременој суспензији чланства у Савезу, али не дуже од 6 месеци.

С обзиром да је пуномоћник АК ”Београд” 18.јула 2023.године обавештен и упозорен на рокове плаћања износа наведеног у ставу 1 овог члана, те да Аероклуб Београд није измирио своју обавезу, чиме директно штети угледу Савеза и поступа супротно интересима Савеза, УО ВСС доноси одлуку како је описано члану 1 Одлуке.

  • Одлука о пријему нових чланова ВСС

Прима се у чланство ВСС следећи клуб/удружење:    

               - Аеро спортско удружење ”Jагодина 1938” Јагодина

  • Одлука о изради монографије ВСС

УО ВСС је донео одлуку о изради монографије ВСС са роком израде 31.12.2024.године.

  • Одлука о називу државног првенства Србије у падобранству

Државно првенство у падобранству, почев од 2024.године уз редни број првенства, носиће име Невенке Нене Личине, прве падобранке Југославије.

 

 

fer play2014