ваздухопловни савез србије лого

О Ваздухопловном савезу Србије

Ваздухопловни савез Србије је национални грански спортски савез на територији Републике Србије кога чине ваздухопловне спортске организације, територијални ваздухопловни савези и стручна спортска удружења, основана у циљу бављења спортским ваздухопловством.

Активни је члан Међународне ваздухопловне федерације (ФАИ). У свом саставу има 60 организација које окупљају око 2500 чланова.
Ваздухопловни савез Србије обухвата следеће ваздухопловне спортове: падобранство, ваздухопловно једриличарство, балонарство, параглајдинг и змајарство, ултралако летење, општу авијацију, аеромоделарство (ваздухопловно моделарство и ракетно моделарство).
Аеромоделарство је нелетачки ваздухопловни спорт, док остали спортови спадају у летачке ваздухопловне спортове.
Циљеви Савеза су: развијање и унапређење ваздухопловне активности и ваздухопловног спорта; усмеравање младих људи да се, бављењем спортом, васпитавају у духу традиције, патриотизма, толеранције и пријатељства; окупљање спортиста на ваздухопловним спортским такмичењима; развијање ваздухопловног интернационализма на међународном плану, у складу са начелима ФАИ.
Садржај активности Савеза:
– представљање и заступање интереса својих чланова пред државним органима и међународним организацијама чији је члан;
– сарадња са ФАИ и другим међународним организацијама, као и националним аероклубовима и савезима других земаља;
– ангажовање у Спортском савезу Србије и државним органима;
– обављање активности које му припадају по статуту ФАИ и по статутима других међународних организаија чији је члан;
– организовање и одржавање националних такмичења у ваздухопловним спортовима;
– организовање и одржавање међународних такмичења у ваздухопловним спортовима која му се повере;
– утврђивање и реализација програма припрема и учешћа спортиста Србије на међународним такмичењима у ваздухопловним спортовима;
– именовање чланова репрезентација за учешће на међународним спортским такмичењима
– вођење евиденције спортиста као и непрофесионалних летача, као и издавање, продужавање, обнављање летачких дозвола;
– утврђивање планова и програма обезбеђења ваздухоплова и ваздухопловних техничких средстава за потребе својих организација;
– издавање публикације о ваздухопловству, као и представљање ваздухопловног спорта уопште;
– афирмација духа олимпизма, подстицање фер плеја и унапређење стручног рада у спорту;
– популаризација спорта у медијима, образовним институцијама и другим организацијама.
Ваздухопловни савез Србије годишње одређује званичну листу ваздухопловно-спортских приредби у Србији и објављује је у Спортском календару Савеза.
Сваке године, у знак признања за достигнућа у раду на унапређењу и развоју спортског ваздухопловства и за постигнуте врхунске спортске резултате на ваздухопловним такмичењима у земљи и иностранству, ВСС додељује најбољим спортистима награду „Златни орао“.
О активностима ВСС, резултатима, такмичењима и другим темама од значаја за ваздухопловце, може се читати у часопису „Спортско ваздухопловство“, који Ваздухопловни савез Србије издаје сваке године.
Статут Ваздухопловног савеза Србије можете преузети овде.