ваздухопловни савез србије лого

Спортски аеродром „Лисичији Јарак“

Аеродром Лисичији Јарак LYBJ се налази на локацији 13 километара од Београда, односно на 12км пута Београд – Зрењанин са десне стране. Најближе насеље је Падинска скела, ваздушне линије 2км. Аеродром LYBJ поседује две паралелне полетно-слетне стазе, 14R-32L и 14L-32R, правоугаоног облика дужине 1000 метара и ширине 37 метара (парцела 1694 КО Ковилово). Аеродром је са травнатим застором.

 

Аеродром Л.Јарак намењен је за: некомерцијално и спортско летење, обуку пилота, падобранске и моделарске активности дању у повољним метеоролошким условима. Корисници аеродрома могу летети/скакати падобраном на летачким средствима сопствених организација или изнајмљеним регистрованим летачким средствима на којима је извршено прописано одржавање и да поседује и пловидбену дозволу уколико је то предвиђено Законом о ваздушном саобраћају Републике Србије.

 

Оператер аеродрома је Ваздухопловни Савез Србије, 11000 Београд,Узун Миркова 4/1, 011/3285107,  office@vss.rs. Управник АД Никола Боровац 063/270-639; електронска пошта: lybj@vss.rs.