fbInstagram

Добитници златног орла

ПРЕГЛЕД НАЈБОЉИХ СПОРТИСТА

ВАЗДУХОПЛОВНОГ САВЕЗА ЈУГОСЛАВИЈЕ/СРБИЈЕ И ЦРНЕ ГОРЕ

ДОБИТНИКА НАЈВЕЋЕГ ПРИЗНАЊА – СТАТУЕ ‘‘ЗЛАТНИ ОРАО’‘

У ПЕРИОДУ 1957 – 2020.

 

РБ

ГОДИНА

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ

ГРАНА СПОРТА

КЛУБ

1

1957

Божидар Комац

Једриличарство

СВЦ Вршац

2

1958

Божидар Комац

Једриличарство

СВЦ Вршац

3

1959

Миливој Рончевић

Падобранство

СВЦ Вршац

4

1960

Мирко Бјелајац

Ваздухопловно моделарство

Бања Лука

5

1961

Ерика Фрас

Падобранство

АК Марибор

6

1962

Мирослав Жупански

Ваздухопловно моделарство

АК Панчево

7

1963

Наталија Стефановић

Падобранство

АК Београд

8

1964

Јулије Мерори

Ваздухопловно моделарство

АК Трешњевка

9

1965

Цирил Крижнар

Једриличарство

АК Љубљана

10

1966

Вилим Кмох

Ваздухопловно моделарство

АК Загреб

11

1967

Марјан Марић

Ваздухопловно моделарство

АК Загреб

12

1968

Вилим Кмох

Ваздухопловно моделарство

АК Карловац

13

1969

Вилим Кмох

Ваздухопловно моделарство

АК Карловац

14

1970

Милан Димић

Падобранство

АК Зрењанин

15

1971

Вилим Кмох

Ваздухопловно моделарство

АК Загреб

16

1972

Мирослав Исаковић

Моторно летење

АК Београд

17

1973

Јанез Шолар

Падобранство

АЛЦ Лесце

18

1974

Бранко Лескошек

Ваздухопловно моделарство

МК Емо Цеље

19

1975

Светомир Трифуновић

Моторно летење

АК Загреб

20

1976

Миодраг Гатолин

Једриличарство

АК Београд

21

1977

Отон Велуншек

Ваздухопловно моделарство

АК Птуј

22

1978

Ото Вербанчич

Моторно летење

АК Марибор

23

1979

Љубиша Наумовић

Падобранство

АК Параћин

24

1980

Бранко Лескошек

Ваздухопловно моделарство

МК Емо Цеље

25

1981

Антон Виденшек

Ваздухопловно моделарство

АК Љубљана

26

1982

Марија Летић

Једриличарство

АК Суботица

27

1983

Мијо Бан

Моторно летење

АК Осијек

28

1984

Мирсад Капетановић

Ваздухопловно моделарство

АК Високо

29

1985

Иво Шименц

Једриличарство

АЛЦ Лесце

30

1986

Богдан Југ

Падобранство

АЛЦ Лесце

31

1987

Марјан Чуден

Ракетно моделарство

АРК Љубљана

32

1988

Здравко Лукић

Моторно летење

АК Тузла

33

1989

Нијаз Делић

Моторно летење

АК Борово

34

1990

Бранко Мирт

Падобранство

АЛЦ Лесце

35

1993

Мирослав Станчевић

Ракетно моделарство

АК С.Пазова

36

1994

Миодраг Ивановић

Моторно летење

АК Краљево

37

1995

Вуко Зечевић

Моторно летење

АК Беране

38

1996

Драгана Чудић

Ракетно моделарство

АК Нови Сад

39

1997

Александар Годић

Моторно летење

АК Параћин

40

1998

Андрија Дучак

Ракетно моделарство

АК С.Митровица

41

1999

Иван Колић

Ваздухопловно моделарство

АК Нова Пазова

42

2000

Иван Колић

Ваздухопловно моделарство

АК Југо Београд

43

2001

Иван Колић

Ваздухопловно моделарство

АК Југо Београд

44

2002

Радојица Катанић

Ракетно моделарство

АК С.Митровица

45

2003

Зоран Петровић

Параглајдинг

ПК Еол Краљево

46

2004

Зоран Катанић

Ракетно моделарство

АК С.Митровица

47

2005

Светлана Симић

Падобранство

АК Параћин

Живан Јосиповић

Ракетно моделарство

АК Земун

48

2006

Зоран Петровић

Параглајдинг

ПК Еол Краљево

Владимир Чипчић

Ракетно моделарство

АК Кикинда

49

2007

Зоран Петровић

Параглајдинг

ПК Еол Краљево

Живан Јосиповић

Ракетно моделарство

АК Земун

50

2008

Милица Бићанин

Параглајдинг

АК Јат Београд

Живан Јосиповић

Ракетно моделарство

АК Земун

51

2009

Горан Ђурковић

Параглајдинг

СПК Беркут Вршац

Живан Јосиповић

Ракетно моделарство

АК Земун

52

2010

Горан Ђурковић

Параглајдинг

СПК Беркут Вршац

Живан Јосиповић

Ракетно моделарство

АК Земун

53

2011

Милица Маринковић

Параглајдинг

АК Аеро Еду Београд

Живан Јосиповић

Ракетно моделарство

АК Земун

54

2012

Горан Ђурковић

Параглајдинг

СПК Беркут Вршац

Зоран Катанић

Ракетно моделарство

АК С.Митровица

55

2013

Горан Ђурковић

Параглајдинг

СПК Беркут Вршац

Бранислав Крчединац

Ракетно моделарство

АК С.Митровица

56

2014

Дејан Валек

Параглајдинг

КВС Кошава Београд

Миодраг Чипчић

Ракетно моделарство

АК Кикинда

57

2015

Горан Ђурковић

Параглајдинг

СПК Беркут Вршац

Радоје Благојевић

Ваздухопловно моделарство

АК Војка

58

2016

Горан Ђурковић

Параглајдинг

СПК Беркут Вршац

Миодраг Чипчић

Ракетно моделарство

АК Кикинда

59

2017

Горан Ђурковић

Параглајдинг

СПК Беркут Вршац

Бојан Гостојић

Ваздухопловно моделарство

АК Зрењанин

60

2018

Владимир Бачанин

Параглајдинг

ПК "Аир 037" Крушевац

Светозар Гостојић

Ваздухопловно моделарство

АК "Зрењанин"

61

2019

Владимир Бачанин

Параглајдинг

ПК "Аир 037" Крушевац

Мића Тица

Ваздухопловно моделарство

АК "Винг Београд"

62

2020

Жељко Овука

Параглајдинг

КСЛиБ „Арес“ Београд

Михаило Петровић

Ракетно моделарство

АК „Фрањо Клуз“ Земун

63

2021 Александар Годић Општа авијација

АК „Наша крила“ Параћин

Дејан Жак

Ракетно моделарство

АК „Живица Митровић“ Бела Црква

64

2022

Драган Попов

Параглајдинг

СПК „Беркут“ Вршац

Бојан Гостојић

Ваздухопловно моделарство АК „Зрењанин“

fer play2014