fbInstagram

Прецизно слетање параглајдером

МУШКАРЦИ         

ВРСТА РЕКОРДА У ДИСЦИПЛИНИ ПРЕЦИЗНО СЛЕТАЊЕ

НОСИЛАЦ РЕКОРДА

ВРЕДНОСТ РЕКОРДА

ГОДИНА ПОСТАВЉАЊА/
ИНИЦИЈАЛНА ВРЕДНОСТ

Број узастопних серија на ФАИ категорисаном такмичењу у којима је резултат 0 цм    
Број узастопних серија на ФАИ категорисаном такмичењу у којима је укупан збир мањи или једнак 5цм
     

После три узастопне серије

Милош Тимотић

1 цм


2022, Турска


Претходно:

Слободан Малетић

Претходно:

2 цм

Претходно:

2017. - Албанија

После четири узастопне серије

Милош Тимотић

3 цм

2022, Турска

Претходно:

Горан Ђурковић

Претходно:

4 цм

Претходно:

2016. – Црна Гора

После пет узастопних серија

Горан Ђурковић

Слободан Малетић

6 цм

6 цм

2017, Албанија

2017, Албанија

Претходно:

Горан Ђурковић

Претходно:

8 цм

Претходно:

2016. - Кина

После шест узастопних серија

Милош Тимотић

7 цм

2023, Турска

Претходно:

Горан Ђурковић

Претходно:

8 цм

Претходно:

2016. - Кина

Број узастопних серија у којима je збир негативних поена износио 0

Дејан Валек

2 узастопне серије

2014, Србија

ЖЕНЕ

ВРСТА РЕКОРДА У ДИСЦИПЛИНИ ПРЕЦИЗНО СЛЕТАЊЕ

НОСИЛАЦ РЕКОРДА

ВРЕДНОСТ РЕКОРДА

ГОДИНА ПОСТАВЉАЊА/
ИНИЦИЈАЛНА ВРЕДНОСТ

После три узастопне серије

5 цм

После четири узастопне серије

8 цм

После пет узастопних серија

12 цм

После шест узастопних серија

18 цм

Број узастопних серија у којима je збир негативних поена износио 0

3 серије

fer play2014