Класе једрилица

Класе једрилица су различите када су у питању рекорди, односно такмичења.

 

- Рекорди се воде у следећим класама:

 

· Отворена класа (Open Class)

· 15-метарска класа са распоном крила не већим од 15 метара (15 metre Class)

· Светска PW-5 класа (World PW-5 Class)

·Ултралака класа једрилица чија маса не прелази 220 кг.

(Microlift једрилице - ултралаке једрилице које не прелазе 18кг/м2. За ову врсту се не води посебан регистар)

 

Такмичења се одржавају у следећим класама:

 

· Отворена класа (Open Class) – Без ограничења.

· 20 метарска класа (20 metre multi-place Class)

· 18 метарска класа (18 metre Class) – Максимално дозвољен распон крила је 18 метара.

· 15 метарска класа (15 metre Class) – Максимално дозвољен распон крила је 15 метара.

· Стандардна класа (Standard Class)

· 13.5 метарска класа (13.5 metre Class) - Установљава се на такмичењима од 1. Октобра 2014.)

· Светска класа (World Class)

· Клуб класа (Club Class)

fer play2014