Дисциплине

Image

Задаци на једриличарским такмичењима 

Постоје две врсте задатака: 

Тркачке дисциплине (Racing Task)
Брзинске дисциплине (Assigned Area Task) 

Image

Тркачке дисциплине (Racing Task)

Пилот треба да облети окретне тачке (да прође кроз зоне окретних тачака) које се одреде за такмичарски дан. Окретне тачке обично формирају троугао или полигон чија је укупна дужина страница више од 150 километара. Бодови се освајају на основу постигнутих брзина за такмичаре који стигну на циљ односно на основу прелетене раздаљине за такмичаре који не стигну на циљ.

Image

Брзинске дисциплине (Assigned Area Task)

Пилот треба да постигне највећу брзину прелета летећи одређено време (минимум времена). Минимално време летења утврђују судије и обично се одређује на 2 до 4 сата у зависности од метеоролошких услова. Ако такмичар слети пре него што је испунио минимум времена летења рачуна се као да је летео минимум времена. Ако лети дуже сматра се да је лет завршио на месту где је истекло минимум времена.

Speed task – Assigned Areas, где је редослед окретних тачака (ОТ) и дефинисаних простора (ДП) утврђен од стране судија.

Image

Докази прелетене руте

Прелетена рута се доказује Флајт рикордером (Flight Recorder) чија је употреба одобрена од стране Међународне једриличарске комисије (ИГЦ) ФАИ-а. Флајт рикордер је у основи ГПС (Global Positioning Sistem) који памти времена, географске цоординате и висине на којима се налази једрилица сваких 10 или 15 секунди. Направљен је тако да се подаци не могу мењати у току лета. На основу флајт рекордера судијска комисија може да тачно утврди изнад које тачке и на којој висини се једрилица налазила у било које време током лета.

fer play2014