fbInstagram

ЕВИДЕНЦИОНА ПРИЈАВА ЗА МОС

С обзиром да је мали број клубова који су поднели евиденциону пријаву у Министарству омладине и спорта, из министарства апелују на што хитније подношење имајући у виду да је последица неподношења пријаве брисање из евиденције и гашење клуба.

Рок за подношење евиденционе пријаве је 15 дана од дана добијања Решења о упису превођењу из АПР-а.

 

 

евиденциона пријава за мос  

Поштовани,

 

С обзиром да је мали број клубова који су поднели евиденциону пријаву у Министарству омладине и спорта, из министарства апелују на што хитније подношење имајући у виду да је последица неподношења пријаве брисање из евиденције и гашење клуба.

 

Рок за подношење евиденционе пријаве је 15 дана од дана добијања Решења о упису превођењу из АПР-а.

 

 

Како већина клубова има проблем са архивом своје документације, из правне службе Министарства омладине и спорта обавештавају да се најпре њима поднесе захтев за добијање фотокопије докумената која недостају, уз плаћање таксе од 1.000,00 дин.

 

Након тога Министарству се доставља потпуна документација. 

 

Образац евиденционе пријаве можете преузети овде. 

 

С поштовањем,

генерални секретар

Жељко Овука с.р.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.     Molbu zа prijem u člаnstvo u pisаnoj formi, potpisаnu od strаne licа ovlаšćenog zа zаstupаnje i overenu pečаtom udruženjа (nije potrebno zа klubove koji su već člаnovi Sаvezа); Preuzeti ovde.

fer play2014