fbInstagram

ПЛОВИДБЕНОСТ ЈЕДРИЛИЦА БЛАНИК Л-13

62204934 2371027006251469 6322826140482273280 o

ЗАКЉУЧАК ДИРЕКТОРАТА ЦИВИЛНОГ ВАЗДУХОПЛОВСТВА РС И КАТЕДРЕ ЗА ВАЗДУХОПЛОВСТВО МАШИНСКОГ ФАКУЛТЕТА

На иницијативу Ваздухопловног савеза Србије, Директорат цивилног ваздухопловства РС у сарадњи са Катедром за ваздухопловство Машинског факултета покренуо је процедуру за утврђивање стања репрезентативног узорка једрилица БЛАНИК Л-13 у регистру Републике Србије, у циљу изналажења начина да се обнови пловидбеност ових једрилица.

Први састанак експерата Катедре за ваздухопловство Машинског факултета Универзитета у Београду и Директората цивилног ваздухопловства РС одржан је почетком априла месеца прошле године и на састанку је покренута иницијатива за утврђивање стања репрезентативног узорка једрилица БЛАНИК Л-13 у регистру Републике Србије.

По том основу, експертски тимови Катедре за ваздухопловство и ДЦВ обишли су:

-спортски аеродром „Ченеј“ у Новом Саду дана 28.јуна 2018.године где је извршен преглед једрилица Бланик регистарских ознака YU-5332 и YU-5366.

-спортски аеродром „Бреге“ у Краљеву дана 9.октобра 2018.године где је извршен преглед једрилице Бланик регистарских ознака YU-5364, YU-5358 и YU-5346.

У првом случају, извршен је детаљан визуелни преглед спољашњости свих елемената конструкције и преглед бороскопском камером унутрашњости конструкције крила са нагласком на критичном домену корена рамењаче где уобичајено долази до појаве прскотина које могу довести до фаталног лома, као и мерење трвдоће материјала окова крила и болцнова. У другом случају обављени су исти прегледи, али без мерења тврдоће.

Након сваке од посета, тимови Катедре за ваздухопловство и ДЦВ обавили су детаљан преглед снимљеног материјала уз одговарајућу пратећу експертску анализу. Том приликом:

-на бороскопским снимцима корених сегментима рамењача појединих једрилица примећене су суспектне прскотине типичне за замор материјала овог типа једрилица;

-на једној од једрилица, корозија је захватила, практично, комплетну унутрашњост структуре кабинског простора трупа, крила, итд.;

-на крилу једне од једрилица улубљење оплате, са пробојем, маскирано је самолепљивом фолијом;

-крила једне од једрилица су била „гитована“, наводно из естетских разлога, при чему у књижици одржавања не постоји запис ко и када је обавио ове радове;

-испод једне од репарација „гитом“, бороскопском камером утврђен је физички пробој носећег дела оплате крила, а који је на овај начин био „замаскиран“;

-више репарација лимова обављених на носећој оплати крила није одрађено по прописаној процедури за репарацију дуралних конструкција, итд.

На првом састанку експерата Катедре за ваздухопловство и ДЦВ инициран је и предлог да се развије „српска модификација“ кореног сегмента једрилице Бланик намењена домаћим једрилицама. Након анализе коју је спровела Катедра за ваздухопловство, експерти су мишљења да би развој ове модификације, у недостатку оригиналне пројектне документације, захтевао детаљну „reverse engineering“ анализу неке од постојећих једрилица са разарањем што би био дуготрајан и скуп поступак уз ангажовање великог броја стручњака. С обзиром на сразмерно мали број једрилица овог типа у Републици Србији, процена је да би компет за ову модификацију био скупљи од било које од постојећих модификација које је одобрила Европска агенција за безбедност ваздушног саобраћаја.

Након свих разматрања и вишеструких прегледа и анализа прикупљених материјала, тимови Катедре за ваздухопловство и ДЦВ су закључили да би једини сврсисходан приступ ка решавању проблема пловидбености једрилица БЛАНИК у регистру Републике Србије била примена једне од званичних модификација прописаних од стране ЕАСА-е или обављање фабричке модификације (сходно моделу Бланик Л13, Л13-А, или „reinforced“ и расположивом буџету од стране власника).

fer play2014