Одржана седница Скупштине ВСС-а

Capture3 compressed

На 14. редовној седници Скупштине, одржаној 26. априла 2016,  примљени су нови чланови, усвојени извештаји и донет нов Статут Ваздухопловног савеза Србије

            Овогодишњој седници Скупштине Ваздухопловног савеза Србије присустовало је укупно двадесетчетворо представника клубова који су у радној атмосфери верификовали одлуке Управног одбора донете између две седнице, усвојили извештај председника и Управног одбора ВСС-а, извештај генералног секретара ВСС-а, извештај о извршењу финансијског плана за претходну годину, као и извештај Надзорног одбора ВСС-а.

            Скупштина је потврдила одлуке о пријему нових чланова између две седнице - CK „ВертигоВрњачка бања, АК „Кумулус“ – Нови Сад, ПК „Дијамант“ – Београд, АК „Радошево“ – Ариље, ПгК „Парасекс“ Чачак. Усвојен је и оперативни план рада ВСС-а, Скуштине ВСС-а и УО ВСС-а за 2016. годину који предвиђа бројне активности.

            Скупштина је усвојила и нови Статут Ваздухопловног савеза Србије, који је у сладу са новим Законом о спорту и Статутом Спортског савеза Србије.

fer play2014