fbInstagram

ОБАВЕШТЕЊЕ

Capture3 compressed

Поштовани,
Обавештавамо Вас да су у „Службеном гласнику РС” објављени следећи законски и подзаконски прописи:
-          Закон о изменама и допунама Закона о ваздушном саобраћају („Сл. гласник РС” бр. 45/15). На сајту ДЦВ РС: http://www.cad.gov.rs/docs/regulativa/Zakon%20o%20izmenama%20i%20dopunama%20ZVS%20(Sl.%20glasnik%20RS,%20broj%2045-15).pdf;
-          Правилник о летењу ваздухоплова („Сл. гласник РС” бр. 61/15).
-          Правилник о дозволама и центрима за обуку пилота параглајдера („Сл. гласник РС”  бр. 61/15). На сајту ДЦВ РС: http://www.cad.gov.rs/docs/regulativa/Pravilnik%20o%20dozvolama%20i%20centrima%20za%20obuku%20pilota%20paraglajdera%20(Sl.%20glasnik%20RS,%20br.%2061-15).pdf;
-          Правилник о изменама и допунама Правилника о летачком особљу („Сл. гласник РС”  бр. 61/15). На сајту ДЦВ РС: http://www.cad.gov.rs/docs/regulativa/Pravilnik%20o%20izmenama%20i%20dopunama%20Pravilnika%20o%20letackom%20osoblju%20(Sl.glasnik%20RS,%20br.%2061-15).pdf;
-          Правилник о полетању и слетању изван аеродрома („Сл. гласник РС”  бр. 61/15). На сајту ДЦВ РС: http://www.cad.gov.rs/docs/regulativa/Pravilnik%20o%20poletanju%20i%20sletanju%20vazduhoplova%20izvan%20aerodroma%20(Sl.glasnik%20RS,%20br.%2061-15).pdf;

fer play2014