Прописи и документа ВСС

1. Статут ВСС

2. Општи спортски правилник ВСС

3. Дисциплински правилник ВСС

4. Правилник о раду ВСТ комисија ВСС

5. Правилник о такмичарским дозволама ВСС

6. Програм развоја ваздухопловног спорта у Србији ВСС

7. Правилник за доделу Стпендија врхунским спортистима ВСС

8. Правилник за одређивање најбољих спортиста ВСС

9. Правилник о ваздухопловним репрезентацијама – измене и допуне

10. Правилник о ваздухопловним репрезентацијама

11. Правилник о вођењу књига чланова ВСС

12. Правилник о избору генералног секретара ВСС 

13. Правилник о организацији и систематизацији послова запослених у ВСС – измене и допуне

14. Правилник о раду запослених у ВСС – измене и допуне

15. Правилник рада интернет група ВСС-а, коришћења интернета у ВСС

16. Програм антидопинг деловања ВСС

17. Правилник о мерама за превенцију и спречавање допинга у ВСС 

 

fer play2014