fbInstagram

Прописи и документа ВСС

1. Статут ВСС

2. Општи спортски правилник ВСС

3. Дисциплински правилник ВСС

4. Антидопинг правилник ВСС

5. Правилник о раду ВСТ комисија ВСС

6. Правилник о такмичарским дозволама ВСС

7. Правилник о дозволи за сезону ВСС

8. Програм развоја ваздухопловног спорта у Србији ВСС

9. Правилник за доделу Стпендија врхунским спортистима ВСС

10. Правилник за одређивање најбољих спортиста ВСС

11. Правилник о ваздухопловним репрезентацијама

12. Правилник о вођењу књига чланова ВСС

13. Правилник о избору генералног секретара ВСС 

14. Правилник о организацији и систематизацији послова запослених у ВСС – измене и допуне

15. Правилник о раду запослених у ВСС – измене и допуне

16. Правилник рада интернет група ВСС-а, коришћења интернета у ВСС

17. Програм антидопинг деловања ВСС

18. Правилник о мерама за превенцију и спречавање допинга у ВСС 

19. Правилник о листи забрањених допинг средстава за 2020. годину

20. Правилник о беспилотним ваздухопловима

21. Уредба о управљању ваздушним простором - Захтев за алокацију ваздушног простора

22. Пословник о раду УО ВСС

23. ПРАВИЛНИК О БЛИЖЕМ УРЕЂЕЊУ СПРОВОЂЕЊА ПОСТУПАКА НАБАВКИ НА КОЈЕ СЕ ЗАКОН О ЈАВНИМ НАБАВКАМА НЕ ПРИМЕЊУЈЕ

24. ПРАВИЛНИК О БЛИЖЕМ УРЕЂЕЊУ ПЛАНИРАЊА ЈАВНИХ НАБАВКИ, СПРОВОЂЕЊА ПОСТУПАКА ЈАВНИХ НАБАВКИ И ПРАЋЕЊА ИЗВРШЕЊА УГОВОРА О НАБАВКАМА

25. Правилник о заштити лица која пријављују допинг

 

 

fer play2014