fbInstagram

ЧЛАНОВИМА СКУПШТИНЕ ВСС

Capture3 compressed

предмет:  Обавештење о одржавању редовне седнице Скупштине ВСС

         На основу члана 38. Статута ВСС, члана 5. Пословника о раду Скупштине ВСС,  Управни одбор ВСС је на 04.седници од 09.децембра 2021.године и 06.седници од 03.фебруара 2022, донео одлуке бр. 21-25-01 и 22-36-01, о сазивању 20. редовне седнице Скупштине Ваздухопловног савеза  Србије. 

Редовна седница Скупштине ВСС одржаће се 24. ФЕБРУАРА 2022.г (четвртак) у периоду 09.00 до 15.00 часова електронским путем - мејлом, или личним гласањем у просторијама ВСС, у канцеларији број 10 Ваздухопловног савеза Србије, у Улици Узун Мирковој бр. 4/I  у Bеограду.

                                                                  С поштовањем,

                                                                  председник ВСС

                                                                  Лабуд Булатовић с.р.

fer play2014